אותנטיות וצביעות בימים הנוראים (נעם אלימלך)

“אל תפנו אל האלילים. בגמרא אמרו ‘אל תפנו אל [אלוהים] מדעתכם’…שבכל אבר או תנועה שאדם עושה בה מצווה או דבר קדושה, אז הנשמה שורה באבר ההיא…ומחמת זה נראית התנועה בחוץ…ובשביל זה התנועות של הצדיקים מתוקים וטובים לרואיהן כי מכוח הנשמה היא התנועה”
[נועם אלימלך, פרשת קדושים]

ר’ אלימלך מליז’נסק מבקש לכונן תודעה של דבקות באלוקים, שתמיד הוא יהיה שם בתודעה שלנו, שלא נפנה אותו משם. מי שמסתכל על צדיקים אמיתיים יכול לראות מאור הפנים שלהם, את המתיקות שבכל תנועה שהם עושים. הם לא מחקים אף אחד, הם פשוט הם עצמם. הם לא עושים מעשים בחיצוניות, אלא כל מעשה שלהם שרואים מבחוץ, מחובר בערוץ ישיר פנימה ללב ולנפש.

“ולזה כשאדם עושה תנועות חברו אינה מקובלת לשום אדם מחמת שאינו שלו, ולא היה נשמתו באבר ההיא כשעשה התנועה, והיא בלא קדושה והוא רחמנא ליצלן כעבודה זרה”

כשהאדם הוא חקיין, זה צורם לראות את זה. כשאדם שר שיר של זמר אחר בניסיון להיות אותו זמר, אנחנו נשתעמם ממנו. רק ההתחדשות הפנימית של האדם יכולה להאיר החוצה למקום שיחבר גם את מי שמתבונן. החיקוי הוא עבודה זרה, והאותנטיות היא קדושה. לא פחות.
בכל שנה עולה השאלה על הצביעות בימים נוראים, איך לפתע כולם מתחילים להתפלל ולחזור בתשובה, כמו העבריין ששם כיפה לפני המשפט. אבל, יש גם עניין של עמידה לפני השם במלוא הכנות והחשיפה, לאמור – ‘הנה אני. ברוא על ידך. עם כל הדפקטים שלי, והחטאים שלי’. ואפילו שהוא בוחן כליות ולב, והרי הוא יודע כל, אבל אם אנחנו נספר לו על המגרעות שלנו זה בעיקר ישחרר אותנו מהתפיסה של המבט הנוזף ומהאינסטינקט האנושי אעפ”כ להסתיר את הבושה ולהיחבא בתוך עץ הגן.

העניין הפנימי של חודש אלול הוא לא לעשות הצגה של חיקוי של חוזרים בתשובה, העניין הוא לעמוד לפני ה’ כמו שאני. אנושי ולא מושלם. או בלשון ר’ נחמן “יהיה איך שיהיה”. תהיה אתה, עם השברים והקליפות, רק תהיה אתה. זוהי הקדושה האמיתית שלא נמצאת בשמים ובמלאכים, אלא אנושית כמו שהיא – “אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך”.

והבן