חכם סאסי כהן על חודש אלול

כמה נפלא.
בחודש אלול “יוקח נא מעט מים”. אין מים אלא תורה, ובחודש אלול צריך ללמוד תורה רכה יותר, דברים המשיבים את הנפש כמו תהילים, לא דברים חמורים וקשים. וזו המשמעות של ‘מעט’. יש פה תמונה רכה של חזרה בתשובה, דרך מתונה אך לא פחות עמוקה ומשמעותית.
אשרי חכמי אבותיי שידעו לדבר הנהגות כאלה בנעם החיים (מתוך האתר ‘החכם היומי’):

הערב י”ז אלול, יום פקידת החכם סאסי כהן נולד בג’רבה שבתוניס.
את תורתו למד מפי חכם מכלוף עידאן, חכם חיים חורי, וחכם רחמים חי חויתא הכהן. בשנת תשט”ו (1955) עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, ושם למד בבית המדרש ‘שם ועבר’. הוא נפטר ביום י”ז אלול תשל”א (1971) ונקבר בבית הקברות העתיק של צפת. חכם סאסי כהן כתב את הספרים הבאים: ‘פרוכת המסך’ – חידושים על הש”ס, ‘מדרשו של שם ועבר’ – חידושים על הש”ס ועל התורה.

הבאנו מדברי קודשו ללמד שמראש חודש אלול למעט בלימוד התורה בדברים החמורים:
‘יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם’ – יש לדקדק למה רק מעט מים? – ויש לפרש בדרך רמז על ימי התשובה, שהם מראש חודש אלול עד הושענא רבה, שהם חשבון נ”א: ‘אין נא אלא לשון בקשה’, וכתבו חכמי המוסר כי בימים הללו אף התלמיד חכם שהוא עוסק בשאר ימי השנה בעניינים עמוקים בש”ס ופוסקים, ילמוד בימים האלו במשניות ותהילים וכדומה.
וזהו: ‘יוקח נא’ – דהיינו מראש חודש עד הושענא רבה ‘מעט מים’ – אין מים אלא תורה, וכמו שאמרו חז”ל שילמוד בתורה, בדברים שהם קלים ומועטים כמו משניות, ולא בדברים חמורים בש”ס ובפוסקים. ‘ורחצו רגליכם’ – הוא רומז לתשובה, שירחץ וינקה עצנו מהעניינים והאיסורים שהיה רגיל בהם בשאר ימות השנה, ‘והישענו תחת העץ’ – הוא רומז לצדקה, וזהו ‘והשענו’ – שתעשו משענת וסעד תחת העץ, אין עץ אלא תורה, שכתוב ‘עץ חיים היא למחזיקים בה’ – להתלמידי חכמים.
‘מדרשו של שם ועבר’, עמ’ ד’, דפוס המתמיד, צפת, תשכ”ג (1963)

http://www.hyomi.org.il/page.asp?id=282

11960028_1491499894495121_4447279166660002969_n