יישוב הדעת

יש לך יישוב הדעת
הוא אומר לי
המבט שלי יציב
הדיבור רגוע
אני אדם שקול סך הכל

מי שייכנס פנימה
יצטרך אטמים מרוב צעקות
יחפש מחסה מרוב סערות
יבקש אדמה מרוב רעידות
ישתוקק לצאת ולא לחזור

אין לי מקום לארח אף אחד
אפילו לי צפוף אצלי