ריקושטים מאומן

צריך להיות ודאי משוגע
כשרכב מתנגש בך חזיתית
ואתה מאמין שזה לטובה
צריך להיות ודאי משוגע
להתהלך לבדך בלילות הקרים
לא למצוא מקום להתחמם בו
ולהאמין שזה לטובה
צריך להיות ודאי משוגע
להתפלל בלי סוף לרפואה
וגם כשאין תשובה
להאמין שזה לטובה
צריך להיות ודאי משוגע
להאמין באמונה שלימה
שהכל לטובה
צריך להיות משוגע