נוח

נוח לו לאדם
שלא נברא
אבל הוא נברא
בין כה וכה
וכופין אותו
במסרקות של יאוש
עד שיאמר לחיות
רוצה אני
עד שיקרא
בקול גדול
אין העולם נברא
אלא
בשבילי

 

*פורסם בכתב-העת ‘ננופואטיקה 9’ אוקטובר 2016